הממשלה: תיק הבריאות

תחקירים ודאטה על פעילות בתי החולים, הקופות ומוסדות הבריאות